पानगळती

Standard

पानगळती सुरु झाली आहे. हळू हळू झाडाची सर्व पाने गळून जातील आणि काही संसार उघडे पडतील. काही आजूबाजूच्या गवताचे, काही काड्या काटक्यांचे, काही पानांचे, आणि काही अगदी सुबक असे वेलींचे. होय मी घरट्यामध्ये केल्या जाणाऱ्या संसारांबद्दलच बोलतोय. मला ही घरटी पाहायला फार आवडते. शहरांत हल्ली तशी फार बघायला मिळत नाही. पुरवी आम्ही फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या आवारात राहत असू तेव्हां बरीच पक्षी मंडळी पाहायला मिळायची. तिथे आजूबाजूला दाट झाडी असल्यानं या मंडळींची कायम ये जा चालू असायची. काही अगदी इवले इवले अंगठ्या एवढे पक्षी आमच्या घरामागच्या सीताफळ आणि लिंबाच्या झाडात रहात. सकाळी आणि संध्याकाळीच काय तो त्यांच्या आवाजाने परिसर किलबिलून जाई. बाकी दिवसभर ते शांतच असायचे. फक्त एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर जाताना त्यांच्या पंखांचा काय तो आवाज होई. या पक्षांचे घरटे म्हणजे लिंबाच्या झाडाची जाळी. याच लिंबावर एक-दोन बुलबूल बसलेले असायचे. माझ्या वडिलांनी बागेत केलेल्या लिंबाभोवतीच्या अळ्यातले पाणी पिऊन हे सर्वजण खुश झालेले दिसायचे.
घरासमोरच्या मोकळ्या जागेत चिमण्यांचे दर्शन दिवसभर असायचे. सकाळी तांदूळ निवडून झाले की तिथे थोडे टाकले म्हणजे या बाई एकदम घोळक्याने येऊन दोन मिनिटांत अंगण साफ करून जाणार. अंगणातल्या समोरच्या मेंदीवर यांचा बाकी दिवसभराचा मुक्काम. किंवा अगदीच बाजूला असलेल्या बिट्टीच्या फांदीवर चिवचिव. पावसाळ्यात मात्र या बया अंगणातल्या मातीत लोळत बसायच्या. एखाद्या लहान मुलाला मातीत खेळताना अडवाव तास यांना अडवावे असे मला वाटे.अंगणाच्या एका कोपऱ्यात एक नळ होता. त्यावर अगदी छान पत्र्याची शेड होती. या शेडवर कायम दोन चार काक महाराज बसलेले असायचे. नळातून ठिबकणारे पाणी प्यायला आलेल्या पक्षांवर आपल्याच जागेतल्या विहिरीवर पाणी भरायला आलेल्या लोकांना जसा विहिरीचा मालक आरडा ओरडा करून विहीर आपली असल्याची सतत जाणीव करून देतो तसे हे दरडावत असत. अधून मधून येणाऱ्या साळुंक्यांवर यांची तिरकी नजर असे. तसेच आजूबाजूने जाणाऱ्या मांजरीच्या पिलांना हे महाराज चोची मारून पळवून लावत. आमच्या घराबाजुला भरपूर गवत होते आणि त्यातल्याच एका झुडुपावर एक नागराज वास्तव्य करून होते. साधारण आठ फुट लांब असलेले हे नागराज फिरायला निघाले की काक महाराज आरडा ओरड करून त्यांच्या येण्याची वर्दी सगळ्यांना देत असत.

घराच्या जवळच एक गुंजेचे झाड होते त्यावर भारद्वाज पक्षी पाहायला मिळत. तो भाग सोडून ते सहसा इतरत्र फिरत नसत. फार फार तर आमच्या घराच्या पत्र्यावर येऊन चोची मारत. त्यांचे डोळे आणि गुंजा दोन्ही एकाच रंगाचे. लाल बुंद. हे सतत कोणावर तरी चिडून यांचे डोळे असे झाले असावेत. भारद्वाज पक्षी दिसला आणि आपण त्याच्याकडे काही मागितले व त्यानंतर तो ओरडला तर आपले मागणे पूर्ण होते असे मी ऐकले आहे. आमच्या घरामागच्या टेनिस कोर्टवर खेळायला येणारी इम्पाला मोटार आपल्यालाही मिळावी अशी इच्छा मी याच्यासमोर व्यक्त केल्यावर अनेकदा हा ओरडून गेला आहे. पण मी मोठा होईपर्यंत इम्पाला मोतारीचाच जमाना गेला त्याला हा तरी काय करणार?

घरामागच्या टेनिसकोर्टच्या कम्पाउंडवर कायम छोट्या आकाराचे पोपट थव्यांनी बसलेले असायचे. छोटे असल्याने आम्ही त्यांना चीनी पोपट म्हणायचो. रविवारी टेनिस कोर्टवर आम्ही क्रिकेट खेळायला गेलो की हे एका टोकाकडून दुसऱ्या टोकाकडे उडत बसत. तिथल्याच बाजूच्या पेरूच्या झाडाचे पेरू आणि जांभळाच्या झाडावरची जांभळ हे लोक फस्त करून टाकत.

मागच्या उंबराच्या झाडावर सुतारपक्षी हे झाड आपल्याच मालकीचे असून ते आपल्याला याच जन्मी तोडायचे आहे असा समाज होऊन चोच मारत तासंतास बसलेला असे. उन्हाळ्यातल्या दुपारच्या शांततेत तर त्याला अगदी चेव येई आणि त्या निरव शांततेला भंग करणारे त्याचे चोचीचे घाव त्या झाडावर बसत. अशाच त्यानी केलेल्या ढोलीत एक मोठा पोपट रहात असे. आयत्या मिळालेल्या घरच्या गच्चीत उभा राहून तो छान सुर लावत असे.

उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला साधारण महिनाभरासाठी काही मोठे म्हणजे दोन अडीच फुटाचे गिधाडासदृश लांब चोच आणि त्यावर मधेच टेंगुळ असलेले पक्षी त्या परिसरात यायचे. चाळीस पंचेचाळीस फुट उंचीच्या गुंजेच्या वरच्या बाजूला ते वास्तव्य करीत. गुंजेवर खालच्या बाजूला असलेल्या भारद्वाज महाशयांचा यांचा काही त्रास नसावा. कारण भारद्वाज महाशयांच्या रोजनिशीमध्ये यांच्या येण्यानी काही बदल कधी जाणवला नाही.
गुंजेच्या बाजूलाच बॉटनिकल गार्डन मधल्या तळ्यावर विविधरंगी बगळे, बदकं, विणकर, खंड्या, घार, टिटवी, कोकीळ, पाण कोंबडी, असे इतर अनेक पक्षी कायम दिसायचे. एकदा पावसाळ्यात तर आमच्या घराच्या दारात एक भिजलेलं गरुडाच पिल्लू येऊन बसलं होत. आम्ही कुतूहलान त्याला धरणार होतो, पण त्यामुळे त्याला इजा होईल हे जाणून घर्तल्या मोठ्यांनी आधीच सांगून टाकलं की माणसाचा हात लागला तर त्याचे आई वडील त्याला घरात घेणार नाहीत. त्यामुळे आम्ही फक्त ते पिल्लू पाहत बसलो. नंतर पाऊस थांबल्यावर ते हळू हळू जोर देत उडून झाडावर जाऊन बसले आणि नंतर निघून गेले.

आज या सिमेंटच्या जंगलात मी या सर्व पक्षी मित्रांना आणि त्यांची घरटी आठवतांना मला बहिणाबाईंच्या कवितेच्या ओळी आठवतात;

अरे खोप्यामधी खोपा सुगरणीचा चांगला देखा पिलासाठी तिन झोका झाडाले टांगला !
पिल निजली खोप्यात जसा झुलता बंगला तिचा पिलामधी जीव जीव झाडाले टांगला !
सुगरीन सुगरीन अशी माझी रे चतुर तिले जाल्माचा संगती मिये गाण्य गम्प्या नर
खोपा इनला इनला जसा गिलक्याचा कोसा पाखराची कारागिरी जरा देख रे मानसा!!
तिची उलूशीच चोच तेच दात तेच ओठ तुला देले रे देवान दोन हात दहा बोटं ???
Advertisements

O sacred love of the beloved Country

Standard

O sacred love of the beloved Country,
Only good and true minds can experience you!
For thee, virulent poisons are savory;
For thee, chains and fetters are not an abuse.
Thou embellish cripples with scars of glory;
In the mind, thou dost nestle pleasures most true.
Might one, to thy succor, endeavor to fly,
‘Twere nothing to live poor, ’twere nothing to die.Above lines are from “Święta miłości kochanej ojczyzny” a patriotic poem by Ignacy Krasicki. Ignacy Krasicki was a author and a poet who was passion-ed by enlightening thoughts for his country Poland. 

As we see every movement lead by people in patriotism has few songs / poems / writings which en-lights the minds of others who cannot spread the thought in their own words. It gives a boost to their movement and on the same hand shows the love of the writer towards their movement. It also shows the writers are not just the fighters for the movement but they have good state of mind to think, advice, motivate and lead.

Vinayak Damodar Savarkar, Ravindranath Tagore, Bal Ganangadhar Tilak, Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, Lal Bahadur Shastri, Lokhitwadi, Gopal Ganesh Agarkar and many more Indian historians who were not just fighters for their movements but also good writers / good think tanks for the society. That’s the only reason people followed them with faith.

If not then why “Vande Matarm” seems familiar  to the above lines “O sacred love of the beloved Country”? Here Ignacy Krasicki also mentiones his country as sacred love i.e. connected with god.
I liked the most of the poem but first two lines are best. Yes, only good and true minds can experience god in country. They can only feel the feelings of all the peoples in country; not only rich but the poor also.

That’s why the above lines inspired many in Poland and it became one the Polands National Anthems. The poem was published in 1774.

प्रत्येकाच्या डोक्यात एक किडा असतो…..

Standard

अशाच एका निवांत क्षणी सुचलेल्या चार ओळी..बघा कशा वाटत आहेत..प्रतिक्रिया द्यायला विसरू नका बर…
प्रत्येकाच्या  डोक्यात  एक  किडा  असतो..
Photograph by Mohiniraj
प्रत्येकाच्या  डोक्यात  एक  किडा  असतो..
म्हणूनच  तर  तो  वेडा  असतो………….
बंध -पाशांचा  त्याला  वेढा  असतो..
म्हणूनच  ते  नसताना  तो  थोडा  टेढा  असतो…………..

तिच्या  सुखद  आठवणीत  एक  तरी  मिठाचा  खडा  असतो..
म्हणूनच  त्याच्या  ग्लासात  कधी  सोडा  असतो…………..

कधी  आठवणीत  तिच्या  कमरेला  घातलेला  वेढा  असतो..
तर  कधी  फसवणुकीने   गळ्याला  बसलेला  वेढा  असतो…………..

प्रत्येकाच्याच  आयुष्याला  सुख  दुःखाचा  वेढा  असतो..
आणि  म्हणूनच  प्रत्येकाच्या  डोक्यात  एक  किडा  असतो…
म्हणूनच  तर  तो  वेडा  असतो……………… 

–mohiniraj

Thanx for 1500 visits

Standard

It is nice to see almost 1500 viewers have seen your posts. That encourages to post more on similar subjects. Thank you everyone who has sent me there comments via mails, calls, sms, etc.

I will be adding more posts on the similar subjects and some other subjects too. Wish me a Luck!

I would like to recieve your comments or suggestions on my future posts. Please do share your thoughts.

Thank You. 🙂

India Gate- Amar Jawan

Standard

I always had a dream to visit the India Gate. Its not just a place of attraction, its a place which reminds us that we are safe because of “Jawans” at border. Securing us Day and Night, in Cold and Hot, at High Points and at Low Points, on Ice-Rocks and on Sea. Wherever they are, they always do their great job.
India Gate
India Gate – took a time to capture this long shot

India Gate
India Gate – closer view

Amar Jawan
Amar Jawan

Flash vs. HTML5

Standard

In recent few months we have heard lots of nonsense about Flash vs. HTML5 fight. Apple is opposing Flash to run on their iOS platforms like iPhone, IPad, etc. Even ‘Steve Jobs’ has criticized Flash in his open letter on Apple website. The facts are really different from the picture being created.

Let us see some facts which will focus on the points which describes that the war is nonsense and just to make an attention towards the HTML5.

 

Who is controlling?
Flash Platform
Adobe Systems

 

HTML5
WHATWG” Committee made up by Opera Software, Mozilla Foundation and Apple.
 Here we have to make a note that Apple is one of the controllers of HTML5. We all know that Apple has history of dominating over its own hardware and software. They do not allow anyone to play with their hardware and software. Whereas; Flash has its own development environment, which will affect iPhone development by Apple,if Flash is allowed on iPhone. It could compete with the iTunes store for different media distributed by Apple. This makes a large difference in Flashand HTML5.
Most Selling fact for HTML5
Video
Yes video. Video delivery through web is the most selling fact behind HTML5. ‘Steve Jobs’ has mentioned that “Flash is not necessary to watch video over the web”.
Definitely, HTML5 supports basic video players. But, if you want advanced video players which have streaming or interactive features with video effects then? Then you have to choose Flash or some other technology.
HTML
Another thing which is being described by various columnists is, “You cannot develop website in Flash completely, and it will require HTML to run on web”. That’s why HTML5 is best for web.
True,if HTML is required to run the Flash over web then why not HTML5. But the fact is both Flash and HTML5 require other language support to run the video or interactive content over the web, such as; JavaScript. So, none of them are independent.
SWF is not allowed in HTML5?

As far as I know, you can still use embed tag in HTML5. If embed tag is there then why to worry? You can embed swf. Check “HTML5fundamentals, Part 1: Getting your feet wet”.

So you don’tneed to develop your videos and interactive elements in different environments for HTML5 you can still use Flash in it.
Adobe is Opposing HTML5?

I don’tthink so! Adobe has developed Adobe Edge for creating animated web content using HTML5, CSS3 and JavaScript. This will add Motion and Interaction Design with ease for HTML5.

Adobe has already declared that they will aggressively contribute to HTML5. Read: Flash toFocus on PC Browsing and Mobile Apps; Adobe to More Aggressively Contribute toHTML5

Flash requires Latest Browser and Flash Players
Flashdevelop its Flash Player and upgrades its technology for better user experience. It usually requires latest player for the same. Developers always need a better result from Flash because of high demand from clients regarding vector graphics and video. And hence, it requires always a latest browser and Flash Player.

Yes this is ridicules to always keep on updating the player and browser.
So, do you think HTML5 will not require any browser upgrade? Will it run on IE7 / IE8?
No. it will also require upgrades in its browser technology as HTML5 is emerging technology. Most of the browsers are still not compatible with it. Even Safariby Apple, on Windows platform fails to run HTML5 videos.
So there does not seem any fight. Both can be used for better user experience and no one will lose the race.
Sources:

AS3.0 Adding Double Click Event

Standard

“Double clicking” I felt is quiet difficult in AS2. We had to add timer event and then, in that time interval had to click on the object. As a developer this was really brain teasing game as we had to decide what time should be given.

Now in AS3 it has got something easy and we don’t have to care about what time. It’s already defined somewhere for us and we just have add event of double clicking.
Lets create a button first. We can use movie clip for events so with text “Play” we will create it on the stage at required place for instance we will assume it as Frame One on timeline. Name it as “Play_btn”. Add a layer above it and add
stop(); action.
Add another frame to timeline by pressing “F7”. On this frame we will add our animation. Create an animation whatever you like; motion tween, shape tween etc.
Now our scripting part starts;

Select the button movie clip “Play_btn”.

Add an instance name “DCButton(Double Click Button) to it.

Now we have to enable double click event for our button. So let’s add following script;

DCButton.doubleClickEnabled = true;

This enables the double click action for that button instance.

 Next step is adding an event listener which will enable flash to call the function on double click event.
DCButton.addEventListener( MouseEvent.DOUBLE_CLICK, playAnim );

Here “playAnim” is the name of function which will be called to play the animation from next frame.
Let’s add a function;
function playAnim(e:MouseEvent):void

{
            play();
}

When you will add Mouse Event, flash will add a line above the script to import mouse events;

import flash.events.MouseEvent;

If it does not add it, please add it.

Test your movie.

This is your code until now;
import flash.events.MouseEvent;

stop();
DCButton.doubleClickEnabled = true;
DCButton.addEventListener( MouseEvent.DOUBLE_CLICK, gotoNextFrame );
function gotoNextFrame(e:MouseEvent):void
{
            play();
}

Sometimes, your buttons may have objects inside it which may be helping your GUI to look alive. But these objects may register the click event and their parent movie clip may not. This will lead you to unwanted results. We can just disable these objects from receiving the mouse event by adding following line to your code;

DCButton.mouseChildren = false;

Your complete script will look like;
import flash.events.MouseEvent;

stop();
DCButton.mouseChildren = false;
DCButton.doubleClickEnabled = true;
DCButton.addEventListener( MouseEvent.DOUBLE_CLICK, gotoNextFrame );
function gotoNextFrame(e:MouseEvent):void
{
            play();
}

Test your movie.

Thanks..